ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
นักวิจัย : พัชรี หล้าแหล่ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรี หล้าแหล่ง . (2553). สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พัชรี หล้าแหล่ง . 2553. "สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พัชรี หล้าแหล่ง . "สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553. Print.
พัชรี หล้าแหล่ง . สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2553.