ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้รับปุ๋ย 12-9-21 compound ปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียมสูง 12-9-21 blul liending และการใส่ปุ๋ยตามชนิดและอัตราที่แนะนำโดยกรมวิชาการเกษตร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้รับปุ๋ย 12-9-21 compound ปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียมสูง 12-9-21 blul liending และการใส่ปุ๋ยตามชนิดและอัตราที่แนะนำโดยกรมวิชาการเกษตร
นักวิจัย : ประสาทพร กออวยชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประสาทพร กออวยชัย . (2553). เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้รับปุ๋ย 12-9-21 compound ปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียมสูง 12-9-21 blul liending และการใส่ปุ๋ยตามชนิดและอัตราที่แนะนำโดยกรมวิชาการเกษตร.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ประสาทพร กออวยชัย . 2553. "เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้รับปุ๋ย 12-9-21 compound ปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียมสูง 12-9-21 blul liending และการใส่ปุ๋ยตามชนิดและอัตราที่แนะนำโดยกรมวิชาการเกษตร".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ประสาทพร กออวยชัย . "เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้รับปุ๋ย 12-9-21 compound ปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียมสูง 12-9-21 blul liending และการใส่ปุ๋ยตามชนิดและอัตราที่แนะนำโดยกรมวิชาการเกษตร."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553. Print.
ประสาทพร กออวยชัย . เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้รับปุ๋ย 12-9-21 compound ปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียมสูง 12-9-21 blul liending และการใส่ปุ๋ยตามชนิดและอัตราที่แนะนำโดยกรมวิชาการเกษตร. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2553.