ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ต้นแบบการกำจัดขยะอินทรีย์ภายใน 24 ชั่วโมง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ต้นแบบการกำจัดขยะอินทรีย์ภายใน 24 ชั่วโมง
นักวิจัย : อานัฐ ตันโช
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อานัฐ ตันโช . (2553). ต้นแบบการกำจัดขยะอินทรีย์ภายใน 24 ชั่วโมง.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อานัฐ ตันโช . 2553. "ต้นแบบการกำจัดขยะอินทรีย์ภายใน 24 ชั่วโมง".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อานัฐ ตันโช . "ต้นแบบการกำจัดขยะอินทรีย์ภายใน 24 ชั่วโมง."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553. Print.
อานัฐ ตันโช . ต้นแบบการกำจัดขยะอินทรีย์ภายใน 24 ชั่วโมง. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2553.