ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม่ประดับจากพืชพื้นเมือง เพื่อการค้าและการส่งออก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม่ประดับจากพืชพื้นเมือง เพื่อการค้าและการส่งออก
นักวิจัย : เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี . (2553). การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม่ประดับจากพืชพื้นเมือง เพื่อการค้าและการส่งออก.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี . 2553. "การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม่ประดับจากพืชพื้นเมือง เพื่อการค้าและการส่งออก".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี . "การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม่ประดับจากพืชพื้นเมือง เพื่อการค้าและการส่งออก."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553. Print.
เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี . การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม่ประดับจากพืชพื้นเมือง เพื่อการค้าและการส่งออก. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2553.