ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว.

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว.
นักวิจัย : พาวิน มะโนชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พาวิน มะโนชัย . (2554). ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว..
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พาวิน มะโนชัย . 2554. "ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว.".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พาวิน มะโนชัย . "ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว.."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554. Print.
พาวิน มะโนชัย . ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว.. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2554.