ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการผลิตและโอกาสทางการตลาดสำหรับเนื้อโคขาวลำพูนภายใต้สภาพการเลี้ยงของกลุ่มเกษตรในจังหวัดลำพูน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการผลิตและโอกาสทางการตลาดสำหรับเนื้อโคขาวลำพูนภายใต้สภาพการเลี้ยงของกลุ่มเกษตรในจังหวัดลำพูน
นักวิจัย : ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ . (2553). รูปแบบการผลิตและโอกาสทางการตลาดสำหรับเนื้อโคขาวลำพูนภายใต้สภาพการเลี้ยงของกลุ่มเกษตรในจังหวัดลำพูน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ . 2553. "รูปแบบการผลิตและโอกาสทางการตลาดสำหรับเนื้อโคขาวลำพูนภายใต้สภาพการเลี้ยงของกลุ่มเกษตรในจังหวัดลำพูน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ . "รูปแบบการผลิตและโอกาสทางการตลาดสำหรับเนื้อโคขาวลำพูนภายใต้สภาพการเลี้ยงของกลุ่มเกษตรในจังหวัดลำพูน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553. Print.
ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ . รูปแบบการผลิตและโอกาสทางการตลาดสำหรับเนื้อโคขาวลำพูนภายใต้สภาพการเลี้ยงของกลุ่มเกษตรในจังหวัดลำพูน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2553.