ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เผยแพร่งานวิจัยและนัวตกรรมผ่านสื่อสู่เกษตรกร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เผยแพร่งานวิจัยและนัวตกรรมผ่านสื่อสู่เกษตรกร
นักวิจัย : พิชัย สมบูรณ์วงค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิชัย สมบูรณ์วงค์ . (2553). เผยแพร่งานวิจัยและนัวตกรรมผ่านสื่อสู่เกษตรกร.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พิชัย สมบูรณ์วงค์ . 2553. "เผยแพร่งานวิจัยและนัวตกรรมผ่านสื่อสู่เกษตรกร".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พิชัย สมบูรณ์วงค์ . "เผยแพร่งานวิจัยและนัวตกรรมผ่านสื่อสู่เกษตรกร."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553. Print.
พิชัย สมบูรณ์วงค์ . เผยแพร่งานวิจัยและนัวตกรรมผ่านสื่อสู่เกษตรกร. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2553.