ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการจัดการพลังงานทดแทนของประชาชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการจัดการพลังงานทดแทนของประชาชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : สรรเพชญ เที่ยงเกตุ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สรรเพชญ เที่ยงเกตุ . (2553). รูปแบบการจัดการพลังงานทดแทนของประชาชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สรรเพชญ เที่ยงเกตุ . 2553. "รูปแบบการจัดการพลังงานทดแทนของประชาชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สรรเพชญ เที่ยงเกตุ . "รูปแบบการจัดการพลังงานทดแทนของประชาชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553. Print.
สรรเพชญ เที่ยงเกตุ . รูปแบบการจัดการพลังงานทดแทนของประชาชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2553.