ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นฉำฉา ถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่ - สันกำแพงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นฉำฉา ถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่ - สันกำแพงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
นักวิจัย : บรรจง สมบูรณ์ชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บรรจง สมบูรณ์ชัย . (2553). การอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นฉำฉา ถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่ - สันกำแพงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
บรรจง สมบูรณ์ชัย . 2553. "การอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นฉำฉา ถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่ - สันกำแพงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
บรรจง สมบูรณ์ชัย . "การอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นฉำฉา ถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่ - สันกำแพงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553. Print.
บรรจง สมบูรณ์ชัย . การอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นฉำฉา ถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่ - สันกำแพงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2553.