ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การขยายพันธุ์กะเรกะร่อนอินทนนท์และนำคืนสู่ธรรมชาติ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การขยายพันธุ์กะเรกะร่อนอินทนนท์และนำคืนสู่ธรรมชาติ
นักวิจัย : สถิตย์ วิมล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สถิตย์ วิมล . (2553). การขยายพันธุ์กะเรกะร่อนอินทนนท์และนำคืนสู่ธรรมชาติ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สถิตย์ วิมล . 2553. "การขยายพันธุ์กะเรกะร่อนอินทนนท์และนำคืนสู่ธรรมชาติ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สถิตย์ วิมล . "การขยายพันธุ์กะเรกะร่อนอินทนนท์และนำคืนสู่ธรรมชาติ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553. Print.
สถิตย์ วิมล . การขยายพันธุ์กะเรกะร่อนอินทนนท์และนำคืนสู่ธรรมชาติ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2553.