ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์ฟาแลนอปซิสโดยการผสมข้ามสกุล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์ฟาแลนอปซิสโดยการผสมข้ามสกุล
นักวิจัย : เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี . (2553). การปรับปรุงพันธุ์ฟาแลนอปซิสโดยการผสมข้ามสกุล.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี . 2553. "การปรับปรุงพันธุ์ฟาแลนอปซิสโดยการผสมข้ามสกุล".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี . "การปรับปรุงพันธุ์ฟาแลนอปซิสโดยการผสมข้ามสกุล."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553. Print.
เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี . การปรับปรุงพันธุ์ฟาแลนอปซิสโดยการผสมข้ามสกุล. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2553.