ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำลายการพักตัวของเมล็ด ถั่วลิสงพันธุ์ใหม่ 3 พันธุ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำลายการพักตัวของเมล็ด ถั่วลิสงพันธุ์ใหม่ 3 พันธุ์
นักวิจัย : ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์ . (2553). การทำลายการพักตัวของเมล็ด ถั่วลิสงพันธุ์ใหม่ 3 พันธุ์.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์ . 2553. "การทำลายการพักตัวของเมล็ด ถั่วลิสงพันธุ์ใหม่ 3 พันธุ์".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์ . "การทำลายการพักตัวของเมล็ด ถั่วลิสงพันธุ์ใหม่ 3 พันธุ์."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553. Print.
ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์ . การทำลายการพักตัวของเมล็ด ถั่วลิสงพันธุ์ใหม่ 3 พันธุ์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2553.