ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเสริมแร่ธาตุให้ลูกกุ้งก้ามกราม ในการอนุบาลในน้ำเค็มที่มีระบบหมุนเวียนแบบปิด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเสริมแร่ธาตุให้ลูกกุ้งก้ามกราม ในการอนุบาลในน้ำเค็มที่มีระบบหมุนเวียนแบบปิด
นักวิจัย : กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ . (2553). การเสริมแร่ธาตุให้ลูกกุ้งก้ามกราม ในการอนุบาลในน้ำเค็มที่มีระบบหมุนเวียนแบบปิด.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ . 2553. "การเสริมแร่ธาตุให้ลูกกุ้งก้ามกราม ในการอนุบาลในน้ำเค็มที่มีระบบหมุนเวียนแบบปิด".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ . "การเสริมแร่ธาตุให้ลูกกุ้งก้ามกราม ในการอนุบาลในน้ำเค็มที่มีระบบหมุนเวียนแบบปิด."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553. Print.
กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ . การเสริมแร่ธาตุให้ลูกกุ้งก้ามกราม ในการอนุบาลในน้ำเค็มที่มีระบบหมุนเวียนแบบปิด. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2553.