ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลูโคสออกซิเดส-คาร์บอนนาโนทิวป์คอมโพสิตเซนเซอร์สำหรับวัดกลูโคสในผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลูโคสออกซิเดส-คาร์บอนนาโนทิวป์คอมโพสิตเซนเซอร์สำหรับวัดกลูโคสในผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง
นักวิจัย : ธานินทร์ แตงกวารัม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธานินทร์ แตงกวารัม . (2553). กลูโคสออกซิเดส-คาร์บอนนาโนทิวป์คอมโพสิตเซนเซอร์สำหรับวัดกลูโคสในผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ธานินทร์ แตงกวารัม . 2553. "กลูโคสออกซิเดส-คาร์บอนนาโนทิวป์คอมโพสิตเซนเซอร์สำหรับวัดกลูโคสในผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ธานินทร์ แตงกวารัม . "กลูโคสออกซิเดส-คาร์บอนนาโนทิวป์คอมโพสิตเซนเซอร์สำหรับวัดกลูโคสในผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553. Print.
ธานินทร์ แตงกวารัม . กลูโคสออกซิเดส-คาร์บอนนาโนทิวป์คอมโพสิตเซนเซอร์สำหรับวัดกลูโคสในผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2553.