ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตฝักทองเผือกและถั่วแดงยาว และการนำไปใช้ประโยชน์โดยผลิตภัณฑ์ขนมอบ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตฝักทองเผือกและถั่วแดงยาว และการนำไปใช้ประโยชน์โดยผลิตภัณฑ์ขนมอบ
นักวิจัย : กรผกา อรรคนิตย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กรผกา อรรคนิตย์ . (2552). การผลิตฝักทองเผือกและถั่วแดงยาว และการนำไปใช้ประโยชน์โดยผลิตภัณฑ์ขนมอบ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
กรผกา อรรคนิตย์ . 2552. "การผลิตฝักทองเผือกและถั่วแดงยาว และการนำไปใช้ประโยชน์โดยผลิตภัณฑ์ขนมอบ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
กรผกา อรรคนิตย์ . "การผลิตฝักทองเผือกและถั่วแดงยาว และการนำไปใช้ประโยชน์โดยผลิตภัณฑ์ขนมอบ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552. Print.
กรผกา อรรคนิตย์ . การผลิตฝักทองเผือกและถั่วแดงยาว และการนำไปใช้ประโยชน์โดยผลิตภัณฑ์ขนมอบ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2552.