ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศและคะน้าฮ่องกง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศและคะน้าฮ่องกง
นักวิจัย : นิพนธ์ ไชยมงคล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิพนธ์ ไชยมงคล . (2552). การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศและคะน้าฮ่องกง.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นิพนธ์ ไชยมงคล . 2552. "การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศและคะน้าฮ่องกง".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นิพนธ์ ไชยมงคล . "การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศและคะน้าฮ่องกง."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552. Print.
นิพนธ์ ไชยมงคล . การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศและคะน้าฮ่องกง. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2552.