ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของปริมาณน้ำยางข้นที่มีต่อความเข็งแรงก่อนเผาของชิ้นงานเซรามิก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของปริมาณน้ำยางข้นที่มีต่อความเข็งแรงก่อนเผาของชิ้นงานเซรามิก
นักวิจัย : นภัสถ์ จันทร์มี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นภัสถ์ จันทร์มี . (2552). อิทธิพลของปริมาณน้ำยางข้นที่มีต่อความเข็งแรงก่อนเผาของชิ้นงานเซรามิก.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นภัสถ์ จันทร์มี . 2552. "อิทธิพลของปริมาณน้ำยางข้นที่มีต่อความเข็งแรงก่อนเผาของชิ้นงานเซรามิก".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นภัสถ์ จันทร์มี . "อิทธิพลของปริมาณน้ำยางข้นที่มีต่อความเข็งแรงก่อนเผาของชิ้นงานเซรามิก."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552. Print.
นภัสถ์ จันทร์มี . อิทธิพลของปริมาณน้ำยางข้นที่มีต่อความเข็งแรงก่อนเผาของชิ้นงานเซรามิก. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2552.