ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายทางชีวภาพและการประมงบริเวณอ่างน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายทางชีวภาพและการประมงบริเวณอ่างน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
นักวิจัย : ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล . (2552). ความหลากหลายทางชีวภาพและการประมงบริเวณอ่างน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล . 2552. "ความหลากหลายทางชีวภาพและการประมงบริเวณอ่างน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล . "ความหลากหลายทางชีวภาพและการประมงบริเวณอ่างน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552. Print.
ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล . ความหลากหลายทางชีวภาพและการประมงบริเวณอ่างน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2552.