ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเกตปลาหมักแช่เยือกแข็งจากปลาน้ำจืด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเกตปลาหมักแช่เยือกแข็งจากปลาน้ำจืด
นักวิจัย : วุฒิพจน์ ศุภวิริยากร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วุฒิพจน์ ศุภวิริยากร . (2552). การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเกตปลาหมักแช่เยือกแข็งจากปลาน้ำจืด.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
วุฒิพจน์ ศุภวิริยากร . 2552. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเกตปลาหมักแช่เยือกแข็งจากปลาน้ำจืด".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
วุฒิพจน์ ศุภวิริยากร . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเกตปลาหมักแช่เยือกแข็งจากปลาน้ำจืด."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552. Print.
วุฒิพจน์ ศุภวิริยากร . การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเกตปลาหมักแช่เยือกแข็งจากปลาน้ำจืด. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2552.