ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวินิจฉัยโรคไวรัสของมันฝรั่งโดยเทคนิควิธีการระดับโมเลกุล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวินิจฉัยโรคไวรัสของมันฝรั่งโดยเทคนิควิธีการระดับโมเลกุล
นักวิจัย : พิภัทร เจียมพิริยะกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิภัทร เจียมพิริยะกุล . (2552). การวินิจฉัยโรคไวรัสของมันฝรั่งโดยเทคนิควิธีการระดับโมเลกุล.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พิภัทร เจียมพิริยะกุล . 2552. "การวินิจฉัยโรคไวรัสของมันฝรั่งโดยเทคนิควิธีการระดับโมเลกุล".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พิภัทร เจียมพิริยะกุล . "การวินิจฉัยโรคไวรัสของมันฝรั่งโดยเทคนิควิธีการระดับโมเลกุล."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552. Print.
พิภัทร เจียมพิริยะกุล . การวินิจฉัยโรคไวรัสของมันฝรั่งโดยเทคนิควิธีการระดับโมเลกุล. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2552.