ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยืดอายุการเก็บรักษาหมูยอโดยใช้เกลือของกรดอินทรีย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยืดอายุการเก็บรักษาหมูยอโดยใช้เกลือของกรดอินทรีย์
นักวิจัย : วิจิตรา แดงปรก
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิจิตรา แดงปรก . (2551). การยืดอายุการเก็บรักษาหมูยอโดยใช้เกลือของกรดอินทรีย์.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
วิจิตรา แดงปรก . 2551. "การยืดอายุการเก็บรักษาหมูยอโดยใช้เกลือของกรดอินทรีย์".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
วิจิตรา แดงปรก . "การยืดอายุการเก็บรักษาหมูยอโดยใช้เกลือของกรดอินทรีย์."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.
วิจิตรา แดงปรก . การยืดอายุการเก็บรักษาหมูยอโดยใช้เกลือของกรดอินทรีย์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2551.