ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบ สร้างและทดสอบอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งน้ำขนาดเล็กในชุมชน กรณีศึกษาบ้านมลาบรื (ตองเหลือง) จังหวัดแพร่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบ สร้างและทดสอบอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งน้ำขนาดเล็กในชุมชน กรณีศึกษาบ้านมลาบรื (ตองเหลือง) จังหวัดแพร่
นักวิจัย : ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี . (2551). การออกแบบ สร้างและทดสอบอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งน้ำขนาดเล็กในชุมชน กรณีศึกษาบ้านมลาบรื (ตองเหลือง) จังหวัดแพร่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี . 2551. "การออกแบบ สร้างและทดสอบอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งน้ำขนาดเล็กในชุมชน กรณีศึกษาบ้านมลาบรื (ตองเหลือง) จังหวัดแพร่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี . "การออกแบบ สร้างและทดสอบอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งน้ำขนาดเล็กในชุมชน กรณีศึกษาบ้านมลาบรื (ตองเหลือง) จังหวัดแพร่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.
ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี . การออกแบบ สร้างและทดสอบอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งน้ำขนาดเล็กในชุมชน กรณีศึกษาบ้านมลาบรื (ตองเหลือง) จังหวัดแพร่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2551.