ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุลตราโซนิคเพื่อกำจัดสาหร่ายพิษในแหล่งน้ำของประเทศไทย: ผลของเวลาสัมผัสและความถี่ต่อการจมตัวและการปล่อยสารพิษไมโครซิสตินของ Microcystis aeruginosa ที่บำบัดด้วยเครื่อง Ultrasonic

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุลตราโซนิคเพื่อกำจัดสาหร่ายพิษในแหล่งน้ำของประเทศไทย: ผลของเวลาสัมผัสและความถี่ต่อการจมตัวและการปล่อยสารพิษไมโครซิสตินของ Microcystis aeruginosa ที่บำบัดด้วยเครื่อง Ultrasonic
นักวิจัย : อภินันท์ สุวรรณรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภินันท์ สุวรรณรักษ์ . (2551). การพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุลตราโซนิคเพื่อกำจัดสาหร่ายพิษในแหล่งน้ำของประเทศไทย: ผลของเวลาสัมผัสและความถี่ต่อการจมตัวและการปล่อยสารพิษไมโครซิสตินของ Microcystis aeruginosa ที่บำบัดด้วยเครื่อง Ultrasonic.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อภินันท์ สุวรรณรักษ์ . 2551. "การพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุลตราโซนิคเพื่อกำจัดสาหร่ายพิษในแหล่งน้ำของประเทศไทย: ผลของเวลาสัมผัสและความถี่ต่อการจมตัวและการปล่อยสารพิษไมโครซิสตินของ Microcystis aeruginosa ที่บำบัดด้วยเครื่อง Ultrasonic".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อภินันท์ สุวรรณรักษ์ . "การพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุลตราโซนิคเพื่อกำจัดสาหร่ายพิษในแหล่งน้ำของประเทศไทย: ผลของเวลาสัมผัสและความถี่ต่อการจมตัวและการปล่อยสารพิษไมโครซิสตินของ Microcystis aeruginosa ที่บำบัดด้วยเครื่อง Ultrasonic."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.
อภินันท์ สุวรรณรักษ์ . การพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุลตราโซนิคเพื่อกำจัดสาหร่ายพิษในแหล่งน้ำของประเทศไทย: ผลของเวลาสัมผัสและความถี่ต่อการจมตัวและการปล่อยสารพิษไมโครซิสตินของ Microcystis aeruginosa ที่บำบัดด้วยเครื่อง Ultrasonic. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2551.