ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การสังเคราะห์องค์ความรู้ของชุมชน กฎระเบียบของชุมชนและวิธีปฏิบัติที่ดีของเครื่อข่ายชุมชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง (บ้านห้วยน้ำริน, ชุมชนป่าคาสุขใจ, ชุมชนป่าค่า)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การสังเคราะห์องค์ความรู้ของชุมชน กฎระเบียบของชุมชนและวิธีปฏิบัติที่ดีของเครื่อข่ายชุมชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง (บ้านห้วยน้ำริน, ชุมชนป่าคาสุขใจ, ชุมชนป่าค่า)
นักวิจัย : ปรารถนา ยศสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรารถนา ยศสุข . (2551). โครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การสังเคราะห์องค์ความรู้ของชุมชน กฎระเบียบของชุมชนและวิธีปฏิบัติที่ดีของเครื่อข่ายชุมชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง (บ้านห้วยน้ำริน, ชุมชนป่าคาสุขใจ, ชุมชนป่าค่า).
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ปรารถนา ยศสุข . 2551. "โครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การสังเคราะห์องค์ความรู้ของชุมชน กฎระเบียบของชุมชนและวิธีปฏิบัติที่ดีของเครื่อข่ายชุมชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง (บ้านห้วยน้ำริน, ชุมชนป่าคาสุขใจ, ชุมชนป่าค่า)".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ปรารถนา ยศสุข . "โครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การสังเคราะห์องค์ความรู้ของชุมชน กฎระเบียบของชุมชนและวิธีปฏิบัติที่ดีของเครื่อข่ายชุมชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง (บ้านห้วยน้ำริน, ชุมชนป่าคาสุขใจ, ชุมชนป่าค่า)."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.
ปรารถนา ยศสุข . โครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การสังเคราะห์องค์ความรู้ของชุมชน กฎระเบียบของชุมชนและวิธีปฏิบัติที่ดีของเครื่อข่ายชุมชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง (บ้านห้วยน้ำริน, ชุมชนป่าคาสุขใจ, ชุมชนป่าค่า). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2551.