ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์ผักกาดหอมห่อและถั่วแขก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์ผักกาดหอมห่อและถั่วแขก
นักวิจัย : ฉันทนา วิชรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉันทนา วิชรัตน์ . (2551). การปรับปรุงพันธุ์ผักกาดหอมห่อและถั่วแขก.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ฉันทนา วิชรัตน์ . 2551. "การปรับปรุงพันธุ์ผักกาดหอมห่อและถั่วแขก".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ฉันทนา วิชรัตน์ . "การปรับปรุงพันธุ์ผักกาดหอมห่อและถั่วแขก."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.
ฉันทนา วิชรัตน์ . การปรับปรุงพันธุ์ผักกาดหอมห่อและถั่วแขก. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2551.