ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชป่าเต็งรังในพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชป่าเต็งรังในพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
นักวิจัย : ต่อลาภ คำโย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ต่อลาภ คำโย . (2551). การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชป่าเต็งรังในพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ต่อลาภ คำโย . 2551. "การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชป่าเต็งรังในพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ต่อลาภ คำโย . "การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชป่าเต็งรังในพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.
ต่อลาภ คำโย . การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชป่าเต็งรังในพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2551.