ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิธีการแปรรูปและการเก็บรักษามังคุด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิธีการแปรรูปและการเก็บรักษามังคุด
นักวิจัย : ปณิดา กันถาด
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปณิดา กันถาด . (2551). การศึกษาวิธีการแปรรูปและการเก็บรักษามังคุด.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ปณิดา กันถาด . 2551. "การศึกษาวิธีการแปรรูปและการเก็บรักษามังคุด".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ปณิดา กันถาด . "การศึกษาวิธีการแปรรูปและการเก็บรักษามังคุด."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.
ปณิดา กันถาด . การศึกษาวิธีการแปรรูปและการเก็บรักษามังคุด. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2551.