ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เปรียบเทียบรูปแบบโปรตีนจากน้ำเลือดของปลาบึก ปลาสวายและลูกผสมโดยเทคนิค SDS-PAGE Electorphoresis

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เปรียบเทียบรูปแบบโปรตีนจากน้ำเลือดของปลาบึก ปลาสวายและลูกผสมโดยเทคนิค SDS-PAGE Electorphoresis
นักวิจัย : จอมสุดา ดวงวงษา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จอมสุดา ดวงวงษา . (2551). เปรียบเทียบรูปแบบโปรตีนจากน้ำเลือดของปลาบึก ปลาสวายและลูกผสมโดยเทคนิค SDS-PAGE Electorphoresis.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
จอมสุดา ดวงวงษา . 2551. "เปรียบเทียบรูปแบบโปรตีนจากน้ำเลือดของปลาบึก ปลาสวายและลูกผสมโดยเทคนิค SDS-PAGE Electorphoresis".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
จอมสุดา ดวงวงษา . "เปรียบเทียบรูปแบบโปรตีนจากน้ำเลือดของปลาบึก ปลาสวายและลูกผสมโดยเทคนิค SDS-PAGE Electorphoresis."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.
จอมสุดา ดวงวงษา . เปรียบเทียบรูปแบบโปรตีนจากน้ำเลือดของปลาบึก ปลาสวายและลูกผสมโดยเทคนิค SDS-PAGE Electorphoresis. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2551.