ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำรวจความต้องการในการผลิตสื่อและการติดตามประเมินผลของฝ่ายส่งเสริมการเกษตร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สำรวจความต้องการในการผลิตสื่อและการติดตามประเมินผลของฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
นักวิจัย : พิชัย สมบูรณ์วงค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิชัย สมบูรณ์วงค์ . (2551). สำรวจความต้องการในการผลิตสื่อและการติดตามประเมินผลของฝ่ายส่งเสริมการเกษตร.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พิชัย สมบูรณ์วงค์ . 2551. "สำรวจความต้องการในการผลิตสื่อและการติดตามประเมินผลของฝ่ายส่งเสริมการเกษตร".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พิชัย สมบูรณ์วงค์ . "สำรวจความต้องการในการผลิตสื่อและการติดตามประเมินผลของฝ่ายส่งเสริมการเกษตร."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.
พิชัย สมบูรณ์วงค์ . สำรวจความต้องการในการผลิตสื่อและการติดตามประเมินผลของฝ่ายส่งเสริมการเกษตร. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2551.