ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจความต้องการของตลาดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาหลักสูตร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจความต้องการของตลาดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาหลักสูตร
นักวิจัย : สายัณห์ อุ่นนันกาศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สายัณห์ อุ่นนันกาศ . (2551). การสำรวจความต้องการของตลาดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาหลักสูตร.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สายัณห์ อุ่นนันกาศ . 2551. "การสำรวจความต้องการของตลาดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาหลักสูตร".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สายัณห์ อุ่นนันกาศ . "การสำรวจความต้องการของตลาดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาหลักสูตร."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.
สายัณห์ อุ่นนันกาศ . การสำรวจความต้องการของตลาดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาหลักสูตร. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2551.