ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยการผลิต ไพลแบบบูรณาการ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยการผลิต ไพลแบบบูรณาการ
นักวิจัย : ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์ . (2551). การวิจัยการผลิต ไพลแบบบูรณาการ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์ . 2551. "การวิจัยการผลิต ไพลแบบบูรณาการ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์ . "การวิจัยการผลิต ไพลแบบบูรณาการ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.
ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์ . การวิจัยการผลิต ไพลแบบบูรณาการ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2551.