ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาศักยภาพและคัดเลือกผักพื้นบ้านล้านนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนห้วยหม้าย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาศักยภาพและคัดเลือกผักพื้นบ้านล้านนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนห้วยหม้าย
นักวิจัย : ดวงพร เพิ่มสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดวงพร เพิ่มสุวรรณ . (2551). การศึกษาศักยภาพและคัดเลือกผักพื้นบ้านล้านนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนห้วยหม้าย.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ดวงพร เพิ่มสุวรรณ . 2551. "การศึกษาศักยภาพและคัดเลือกผักพื้นบ้านล้านนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนห้วยหม้าย".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ดวงพร เพิ่มสุวรรณ . "การศึกษาศักยภาพและคัดเลือกผักพื้นบ้านล้านนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนห้วยหม้าย."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.
ดวงพร เพิ่มสุวรรณ . การศึกษาศักยภาพและคัดเลือกผักพื้นบ้านล้านนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนห้วยหม้าย. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2551.