ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดชุมพร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดชุมพร
นักวิจัย : พัชรี หล้าแหล่ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรี หล้าแหล่ง . (2551). กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดชุมพร.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พัชรี หล้าแหล่ง . 2551. "กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดชุมพร".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พัชรี หล้าแหล่ง . "กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดชุมพร."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.
พัชรี หล้าแหล่ง . กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดชุมพร. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2551.