ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบที่เหมาะสมในการทำไซเลจจากเศษข้าวโพดหวาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบที่เหมาะสมในการทำไซเลจจากเศษข้าวโพดหวาน
นักวิจัย : ปราโมช ศีตะโกเศศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปราโมช ศีตะโกเศศ . (2551). รูปแบบที่เหมาะสมในการทำไซเลจจากเศษข้าวโพดหวาน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ปราโมช ศีตะโกเศศ . 2551. "รูปแบบที่เหมาะสมในการทำไซเลจจากเศษข้าวโพดหวาน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ปราโมช ศีตะโกเศศ . "รูปแบบที่เหมาะสมในการทำไซเลจจากเศษข้าวโพดหวาน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.
ปราโมช ศีตะโกเศศ . รูปแบบที่เหมาะสมในการทำไซเลจจากเศษข้าวโพดหวาน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2551.