ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแยกและคัดลือกเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำมัน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแยกและคัดลือกเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำมัน
นักวิจัย : พีรกานต์ บรรเจิดกิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พีรกานต์ บรรเจิดกิจ . (2551). การแยกและคัดลือกเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำมัน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พีรกานต์ บรรเจิดกิจ . 2551. "การแยกและคัดลือกเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำมัน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พีรกานต์ บรรเจิดกิจ . "การแยกและคัดลือกเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำมัน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.
พีรกานต์ บรรเจิดกิจ . การแยกและคัดลือกเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำมัน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2551.