ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารด้วยระบบถังปิดเติมอากาศแบบถังหมุน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารด้วยระบบถังปิดเติมอากาศแบบถังหมุน
นักวิจัย : ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร . (2551). การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารด้วยระบบถังปิดเติมอากาศแบบถังหมุน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร . 2551. "การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารด้วยระบบถังปิดเติมอากาศแบบถังหมุน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร . "การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารด้วยระบบถังปิดเติมอากาศแบบถังหมุน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.
ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร . การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารด้วยระบบถังปิดเติมอากาศแบบถังหมุน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2551.