ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างสายพันธุ์แท้โดยการเพาะเลี้ยงเซลสืบพันธุ์พริก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างสายพันธุ์แท้โดยการเพาะเลี้ยงเซลสืบพันธุ์พริก
นักวิจัย : เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี . (2551). การสร้างสายพันธุ์แท้โดยการเพาะเลี้ยงเซลสืบพันธุ์พริก.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี . 2551. "การสร้างสายพันธุ์แท้โดยการเพาะเลี้ยงเซลสืบพันธุ์พริก".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี . "การสร้างสายพันธุ์แท้โดยการเพาะเลี้ยงเซลสืบพันธุ์พริก."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.
เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี . การสร้างสายพันธุ์แท้โดยการเพาะเลี้ยงเซลสืบพันธุ์พริก. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2551.