ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้พลังงานเพื่อการผลิตสุกร: กรณีศึกษาจากคอกทอลองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้พลังงานเพื่อการผลิตสุกร: กรณีศึกษาจากคอกทอลองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
นักวิจัย : ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี . (2550). การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้พลังงานเพื่อการผลิตสุกร: กรณีศึกษาจากคอกทอลองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี . 2550. "การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้พลังงานเพื่อการผลิตสุกร: กรณีศึกษาจากคอกทอลองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี . "การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้พลังงานเพื่อการผลิตสุกร: กรณีศึกษาจากคอกทอลองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550. Print.
ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี . การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้พลังงานเพื่อการผลิตสุกร: กรณีศึกษาจากคอกทอลองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2550.