ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาจำนวนหน่อต่อเมล็ดของปาล์มน้ำมันพันธุ์ Deli ? Nigeria ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาจำนวนหน่อต่อเมล็ดของปาล์มน้ำมันพันธุ์ Deli ? Nigeria ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้น
นักวิจัย : ปณิดา กันถาด
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปณิดา กันถาด . (2550). การศึกษาจำนวนหน่อต่อเมล็ดของปาล์มน้ำมันพันธุ์ Deli ? Nigeria ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้น.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ปณิดา กันถาด . 2550. "การศึกษาจำนวนหน่อต่อเมล็ดของปาล์มน้ำมันพันธุ์ Deli ? Nigeria ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้น".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ปณิดา กันถาด . "การศึกษาจำนวนหน่อต่อเมล็ดของปาล์มน้ำมันพันธุ์ Deli ? Nigeria ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้น."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550. Print.
ปณิดา กันถาด . การศึกษาจำนวนหน่อต่อเมล็ดของปาล์มน้ำมันพันธุ์ Deli ? Nigeria ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้น. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2550.