ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เปรียบเทียบลักษณะผิดปกติของกล้าปาล์มน้ำมัน 2 พันธุ์ ในระยะอนุบาลแรก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เปรียบเทียบลักษณะผิดปกติของกล้าปาล์มน้ำมัน 2 พันธุ์ ในระยะอนุบาลแรก
นักวิจัย : ประสาทพร กออวยชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประสาทพร กออวยชัย . (2550). เปรียบเทียบลักษณะผิดปกติของกล้าปาล์มน้ำมัน 2 พันธุ์ ในระยะอนุบาลแรก.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ประสาทพร กออวยชัย . 2550. "เปรียบเทียบลักษณะผิดปกติของกล้าปาล์มน้ำมัน 2 พันธุ์ ในระยะอนุบาลแรก".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ประสาทพร กออวยชัย . "เปรียบเทียบลักษณะผิดปกติของกล้าปาล์มน้ำมัน 2 พันธุ์ ในระยะอนุบาลแรก."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550. Print.
ประสาทพร กออวยชัย . เปรียบเทียบลักษณะผิดปกติของกล้าปาล์มน้ำมัน 2 พันธุ์ ในระยะอนุบาลแรก. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2550.