ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จากการฝึกตามกระบวนการเรียนการสอนวิชา ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จากการฝึกตามกระบวนการเรียนการสอนวิชา ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549
นักวิจัย : วรัญญู รีรมย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรัญญู รีรมย์ . (2550). การศึกษาเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จากการฝึกตามกระบวนการเรียนการสอนวิชา ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
วรัญญู รีรมย์ . 2550. "การศึกษาเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จากการฝึกตามกระบวนการเรียนการสอนวิชา ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
วรัญญู รีรมย์ . "การศึกษาเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จากการฝึกตามกระบวนการเรียนการสอนวิชา ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550. Print.
วรัญญู รีรมย์ . การศึกษาเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จากการฝึกตามกระบวนการเรียนการสอนวิชา ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2550.