ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การถนอมรักษาคุณภาพสีของผลิตภัณฑ์โครงร่างคราบเปลือกปู เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การถนอมรักษาคุณภาพสีของผลิตภัณฑ์โครงร่างคราบเปลือกปู เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
นักวิจัย : ณัชพัฒน์ สุขใส
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัชพัฒน์ สุขใส . (2550). การถนอมรักษาคุณภาพสีของผลิตภัณฑ์โครงร่างคราบเปลือกปู เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ณัชพัฒน์ สุขใส . 2550. "การถนอมรักษาคุณภาพสีของผลิตภัณฑ์โครงร่างคราบเปลือกปู เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ณัชพัฒน์ สุขใส . "การถนอมรักษาคุณภาพสีของผลิตภัณฑ์โครงร่างคราบเปลือกปู เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550. Print.
ณัชพัฒน์ สุขใส . การถนอมรักษาคุณภาพสีของผลิตภัณฑ์โครงร่างคราบเปลือกปู เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2550.