ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและทดสอบเครื่องสกัดน้ำมันสบู่ดำด้วยระบบอัดเกลียว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและทดสอบเครื่องสกัดน้ำมันสบู่ดำด้วยระบบอัดเกลียว
นักวิจัย : ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี . (2550). การพัฒนาและทดสอบเครื่องสกัดน้ำมันสบู่ดำด้วยระบบอัดเกลียว.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี . 2550. "การพัฒนาและทดสอบเครื่องสกัดน้ำมันสบู่ดำด้วยระบบอัดเกลียว".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี . "การพัฒนาและทดสอบเครื่องสกัดน้ำมันสบู่ดำด้วยระบบอัดเกลียว."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550. Print.
ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี . การพัฒนาและทดสอบเครื่องสกัดน้ำมันสบู่ดำด้วยระบบอัดเกลียว. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2550.