ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนา การออกแบบ และการประเมินผลเครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนา การออกแบบ และการประเมินผลเครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ
นักวิจัย : เสมอขวัญ ตันติกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสมอขวัญ ตันติกุล . (2550). การพัฒนา การออกแบบ และการประเมินผลเครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เสมอขวัญ ตันติกุล . 2550. "การพัฒนา การออกแบบ และการประเมินผลเครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เสมอขวัญ ตันติกุล . "การพัฒนา การออกแบบ และการประเมินผลเครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550. Print.
เสมอขวัญ ตันติกุล . การพัฒนา การออกแบบ และการประเมินผลเครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2550.