ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ระบบสารนิเทศของนักศึกษาในการหางานทำเมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ระบบสารนิเทศของนักศึกษาในการหางานทำเมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
นักวิจัย : พัชรณัฐ ดาวดังษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรณัฐ ดาวดังษ์ . (2549). การใช้ระบบสารนิเทศของนักศึกษาในการหางานทำเมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พัชรณัฐ ดาวดังษ์ . 2549. "การใช้ระบบสารนิเทศของนักศึกษาในการหางานทำเมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พัชรณัฐ ดาวดังษ์ . "การใช้ระบบสารนิเทศของนักศึกษาในการหางานทำเมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549. Print.
พัชรณัฐ ดาวดังษ์ . การใช้ระบบสารนิเทศของนักศึกษาในการหางานทำเมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2549.