ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของวัตถุกันเสียชนิดโปตัสเซียมซอร์เบตหรือโซเดียมโพรพิโอนเนตต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาหมูยอ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของวัตถุกันเสียชนิดโปตัสเซียมซอร์เบตหรือโซเดียมโพรพิโอนเนตต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาหมูยอ
นักวิจัย : วิจิตรา แดงปรก
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิจิตรา แดงปรก . (2549). ผลของวัตถุกันเสียชนิดโปตัสเซียมซอร์เบตหรือโซเดียมโพรพิโอนเนตต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาหมูยอ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
วิจิตรา แดงปรก . 2549. "ผลของวัตถุกันเสียชนิดโปตัสเซียมซอร์เบตหรือโซเดียมโพรพิโอนเนตต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาหมูยอ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
วิจิตรา แดงปรก . "ผลของวัตถุกันเสียชนิดโปตัสเซียมซอร์เบตหรือโซเดียมโพรพิโอนเนตต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาหมูยอ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549. Print.
วิจิตรา แดงปรก . ผลของวัตถุกันเสียชนิดโปตัสเซียมซอร์เบตหรือโซเดียมโพรพิโอนเนตต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาหมูยอ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2549.