ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสถานการณ์การค้าเสรีพืชผัก ไทย-จีน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสถานการณ์การค้าเสรีพืชผัก ไทย-จีน
นักวิจัย : นิพนธ์ ไชยมงคล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิพนธ์ ไชยมงคล . (2549). การศึกษาสถานการณ์การค้าเสรีพืชผัก ไทย-จีน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นิพนธ์ ไชยมงคล . 2549. "การศึกษาสถานการณ์การค้าเสรีพืชผัก ไทย-จีน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นิพนธ์ ไชยมงคล . "การศึกษาสถานการณ์การค้าเสรีพืชผัก ไทย-จีน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549. Print.
นิพนธ์ ไชยมงคล . การศึกษาสถานการณ์การค้าเสรีพืชผัก ไทย-จีน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2549.