ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มสมรรถภาพในการผลิตโคนมโดยใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติค

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มสมรรถภาพในการผลิตโคนมโดยใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติค
นักวิจัย : สมปอง สรวมศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมปอง สรวมศิริ . (2549). การเพิ่มสมรรถภาพในการผลิตโคนมโดยใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติค.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สมปอง สรวมศิริ . 2549. "การเพิ่มสมรรถภาพในการผลิตโคนมโดยใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติค".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สมปอง สรวมศิริ . "การเพิ่มสมรรถภาพในการผลิตโคนมโดยใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติค."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549. Print.
สมปอง สรวมศิริ . การเพิ่มสมรรถภาพในการผลิตโคนมโดยใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติค. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2549.