ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตหญ้าหมักสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตหญ้าหมักสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
นักวิจัย : สมปอง สรวมศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมปอง สรวมศิริ . (2549). การผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตหญ้าหมักสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สมปอง สรวมศิริ . 2549. "การผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตหญ้าหมักสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สมปอง สรวมศิริ . "การผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตหญ้าหมักสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549. Print.
สมปอง สรวมศิริ . การผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตหญ้าหมักสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2549.