ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตเมล็ดพันธุ์ ถั่วลิสง 6 สายพันธุ์ใหม่เพื่อการบริโภคและแปรรูป

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตเมล็ดพันธุ์ ถั่วลิสง 6 สายพันธุ์ใหม่เพื่อการบริโภคและแปรรูป
นักวิจัย : ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์ . (2549). การผลิตเมล็ดพันธุ์ ถั่วลิสง 6 สายพันธุ์ใหม่เพื่อการบริโภคและแปรรูป.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์ . 2549. "การผลิตเมล็ดพันธุ์ ถั่วลิสง 6 สายพันธุ์ใหม่เพื่อการบริโภคและแปรรูป".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์ . "การผลิตเมล็ดพันธุ์ ถั่วลิสง 6 สายพันธุ์ใหม่เพื่อการบริโภคและแปรรูป."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549. Print.
ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์ . การผลิตเมล็ดพันธุ์ ถั่วลิสง 6 สายพันธุ์ใหม่เพื่อการบริโภคและแปรรูป. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2549.